Išganymo Medalikėlis

Mergelė Marija, Išganymo Motina, savo pranešime, duotame per regėtoją Dieviškojo Gailestingumo Mariją, davė nurodymus, kaip turi atrodyti Išganymo Medalikėlis. Žinutė buvo padiktuota 2013 metais, liepos 18 dieną, septintą valandą keturiolika minučių.

„Mano vaikeli, prašau, pasirūpink, kad šis Medalikėlis būtų sukurtas ir išliedintas. Aš vadovausiu tau kiekviename žingsnyje, o kuomet jis bus pagamintas, turėsi užtikrinti, jog jis taptų pasiekiamas visiems pasaulyje gyvenantiems žmonėms.“

Mergelė Marija šiuo pranešimu atskleidė, kaip šis Medalikėlis turėtų atrodyti (žiūrėti į apibudinimą apačioje).
Išganymo Medalikėliu teikiama dvasinių malonių gausa, ir jis yra labai svarbus šiems laikams (skaitykite ištraukas apie Medalikėlį šio lankstinuko gale).
Pranešime teigiama, jog visi nešiosiantys šį Medalikėlį, turės kalbėti 115-ąją dvasinės kovos maldą (esančią dešinėje lankstinuko pusėje). Išganymo Medalikėlis turi būti palaimintas kunigo.

PDF: Išganymo Medalikėlis

115 Kryžiaus žygio Malda
Kad gauti Atsivertimo Dovaną
O Išganymo Motina, apgaubk mano sielą savo Išganymo ašaromis.
Išvaduok mane iš abejonių.
Pakylėk mano širdį, kad galėčiau jausti Tavo Sūnaus Buvimą.
Suteik man ramybę ir paguodą.
Melski, kad aš iš tikrųjų atsiversčiau.
Padėk man priimti Tiesą ir atverti savo širdį, kad galėčiau patirti Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Gailestingumą.
Amen.