Tiesos Knyga – Pranešimai

Pranešimai gauti per Dieviškojo Gailestingumo Marija

 

Pranesimai (PDF)

Pranesimai (DOC)

 

APIE TIESOS KNYGĄ
Apie Tiesos Knygą užsimenama Dan. 10, 21 (Sinodiniame vertime apie Tiesos Knygą parašyta „kas atspausdinta Tiesos knygoje“). Štai kur užsimenama apie paslaptingąją Tiesos Knygą. Archangelas Gabrielius paaiškina Danieliui: visa, kas buvo atverta jam apie ateitį ir laikų pabaigą, yra Tiesos Knygoje. Danieliui pavesta užantspauduoti ją iki laiko, skirto <<paskutiniesiems laikams>> (Dan. 12,4:<< O tu, Danieliau, paslėpk šiuos žodžius ir užantspauduok šią knygą iki paskutiniojo laiko; daugelis perskaitys ją ir pagausės pažinimas>>.

 

Tiesos Knyga

Pranešimai gauti per Dieviškojo Gailestingumo Marija

http://perspejimas.lt
2017.02.20

Tik kai kurie pranešimai gauti per Dieviškojo Gailestimgumo Mariją tarp 2010 ir 2015 metų laikotarpį yra išversti į Lietuvių kalbą, bet Jėzus pasakė, kad Jis ir toliau ateityje tęs Tiesos Knygos pasauliui atskleidimą.

Jei jūs norite padėti išversti daugiau Pranešimų į Lietuvių kalbą, prašome susisiekti su mumis. Jie yra labai svarbūs mūsų laikams. Padėkite skleisti Pranešimus Padėkite skleisti Pranešimus

 

2010
– 2010.10: 8, 9, 11×2, 12,×2, 13, 14, 15×5, 16 išversta
– Pranešimai neišversti

2011
– 2011.01-2011.09      Pranešimai neišversti
– 2011.10, 2011.11     išversta

2012    Tik kai kurie Pranešimai yra išversti
– 2012.01.01,
– 2012.02.14
– 2012.04.21, 2012.04.28,
– 2012.05.16, 2012.05.20?, 2012.05.24,
– 2012.06.16, 2012.06.21 (x2), 2012.06.23-29
– 2015.07.12

2013    Daugelis pranešimų yra išversti bet ne visi
– 2013.03.14-20
– 2013.04-09 visi
– 2013.10.1-15
– 2013.12.14, 2013.12.15

2014    Tik kai kurie Pranešimai yra išversti
– 2014.01.19
– 2014.02-03 visi
– 2014.04.1-13
– 2014.05.3-13
– 2014.08.23, 2014.08.24, 2014.08.30

2015      Pranešimai neišversti