Įspėjimas. Sąžinės Apšvietimas (lankstinukas)

Šioje brošiūroje yra ištraukos iš Pranešimų esančių Tiesos Knygoje (nuo 2010 metų – 2015) suteiktų per Dieviškojo Gailestingumo Mariją.
Ši brošiūra buvo privačiai atspausdinta ir parašyta ir neturėtų būti pardavinėjama. Ją galima parsisiųsti ir atsisiųsti iš tinklapio:
Perspejimas.lt bei iš TheRemnantArmy.info
ISBN 978-83-946120-2-3
Šie pranešimai lietuvių kalba ir kitomis kalbomis esa internete nemokamai.
Mes turėtume skaityti šiuos Pranešimus melsdamiesi ir prašydami Šventosios Dvasios mus apšviesti. Jei sunku suprasti o, dėl kai kurių interpretacijų kyla abejonių,  reikia skaityti visą Pranešimą, žiūrėti į kontekstą ir melstis.

Įspėjimas. Sąžinės Apšvietimas. Pasiruošimas Antrajam Jėzaus Kristaus Atėjimui (PDF)